dd 08-11-2017


Wing Sing BV handelend onder Pak Boli geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24392564 en btw nummer 815748851B01, hierna te noemen het ‘restaurant’. Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen zoals vermeld op onze website door te geven.

1. Overeenkomst
1.1 Door het plaatsen van een bestelling op de website accepteert u het aanbod van het restaurant welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan dit restaurant. Dit restaurant zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot het desbetreffende restaurant. De contactgegevens van het restaurant zijn: Groenewoud 2, 3203 AM te Spijkenisse, telefoonnummer 0181 620633.
1.2 In het kader van deze overeenkomst worden er door het restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Het restaurant en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke op de bestelsite staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging, welke op de bestelsite is vermeld.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 45 minuten voor sluitingstijd van het restaurant. De openingstijden staan vermeld op de website.
2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

4. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) de website en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het restaurant. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
5.2 De aansprakelijkheid van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

 

6. Privacy statement

6.1 Het restaurant gaat zeer zorgvuldig om met haar klant informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Het restaurant houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

6.2 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6.3 Op het moment dat u uw bestelling plaatst wordt middels een aanvinkvakje gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u dit vakje niet af zult u de nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Afmelden doet u via de profielfunctie op onze website. U bent niet aangemeld voor de nieuwsbrief als u dit aanvinkvakje afvinkt, u ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestigingsemail (direct na de bestelling) geen email meer van ons. Het restaurant verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door het restaurant, dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6.4 Onze websites gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van onze website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie.


7. Klachtenafhandeling

U kunt klachten melden op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Elke klacht wordt door ons behandeld.

8. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst os het Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Openingstijden:

Ma 16:00 - 21:00
Di 16:00 - 21:00
Wo 16:00 - 21:00
Do 16:00 - 21:00
Vr 16:00 - 21:00
Za 16:00 - 21:00
Zo 16:00 - 21:00